Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för år 2017


Under 2017 har föreningen haft 69 medlemmar med rösträtt.

Orupstipset hade i genomsnitt 24 deltagare per söndag, jämfört med 28 under 2016. Under hösten räknade tipset in totalt 289 startavgifter och under våren 341 stycken. Totalt antal startavgifter under 2017 var 630 stycken, jämfört med år 2016 då antalet var 702. Majoriteten av startavgifterna kommer från föreningsmedlemmar, det vill säga 520 av 630 stycken. Styrelsemedlemmarna har turats om att ha hand om tipsrundan.

Under de gångna åren har styrelsen på många olika sätt försökt hitta samarbetspartners gällande att skapa ett utegym i Orupsskogen. Utegymmet syftar till att komplettera befintlig motion så som jogging, cykling och motionspromenader, men även att locka till spontanidrott för förbipasserande. Höörs Föreningsallians har visat stort intresse för vårt projekt och flera planeringsmöten har genomförts under 2017, där även representant från Frosta multisport och Sportsgym i Höör deltagit. Processen går nu vidare in i ett aktivt sökande efter bidrag, exempelvis från Skåneidrotten som sponsrar projekt som bjuder in till spontanidrott.

Barnfrågorna längs med Orupsslingan reviderades av Stefan Josefson under 2017. De uppsatta frågorna syftar till att bidra till aktivitet för barn och familjer och naturintresserade. Hur pass mycket barnfrågorna faktiskt används av områdets besökare har inte utvärderats då aktiviteten är frivillig och utan föranmälan.

Hemsidan reviderades i slutet av 2017 av Rose-Marie Nilsson Erwe. Ett fotogalleri är äntligen publicerat! Hemsidan har en ny design och är lätt att uppdatera så att informationen alltid är aktuell. Den nya layouten är dessutom ett bra forum för att visa upp vackra fotografier från Orupsområdet.

Inget medlemsbrev har skickats till medlemmarna under 2017. Anledningen har varit att vi avvaktat för att kunna berätta goda nyheter om processen runt utegymmet och vi har även inväntat nyheter om försäljningen av Orupssjukhuset. Processen runt utegymmet lossnade inte förrän i slutet av 2017, varför ett medlemsbrev inte hann skapas innan denna verksamhetsberättelse. Försäljningen av Orupssjukhuset är efter en försenad process äntligen i slutfasen, där anbuden ska vara inlämnade till mäklarfirman senast 17/1 år 2018.

Verksamma i styrelsen under året har varit Kristina Dellholm, Rose-Marie Nilsson Erwe, Ann-Christine Dellholm, Kristin Persson, Tony Johansson, Stefan Josefson, Jan -Erik Jönsson och Göran Forss.

Orupsområdet, den 26 december 2017

____________________________
Kristina Dellholm, ordförande