Tack till alla som gjorde dagen ”Sommar på Orup” till en så lyckad dag, den 4 juli
Tipsdeltagare Musiker. Utställare. Besökare. Rönås byakrog.
Resultat av Orupstipset
Rikard Öberg. 10 rätt
Leif Ohlsson. 10 rätt
Kerstin Andersson. 10 rätt
Utslagsfrågans vinnare Kjell Olsson
Lådan vägde 2 595 g

Här kommer de rätta svaren:
VÄLKOMMEN TILL ORUPSOMRÅDETS VÄNNER!
Orupsområdets vänner är en allmännyttig förening som startade i mars 2010 med avsikt att skapa gemenskap och utveckling rörande Orupsområdet i Höör. Alla som är intresserade av området är välkomna att gå med för att skapa kontakter, påverka beslut gällande projekt och evenemang samt för att få information om händelser och nyheter. Kontakta oss: info@orupsomradet.se


Orupstipset
Orupstipsrundan, längs Orups asfalterade 800 metersslinga, anordnas söndagar kl 10-12 under september till november samt mars till maj. Rundan utgår från baksidan av Orups kapell. Det är en populär aktivitet med drygt 30 deltagare i olika åldrar varje söndag. Kostnaden ligger på 15kr för föreningsmedlemmar och 25kr för övriga. Antalet vinnare beror på antal deltagare. Förstapriset är en dubbeltrisslott och övriga vinner enkeltriss eller Sverigelotten. Tipsrundan har arrangerats av olika föreningar sedan många år! Orupsområdets vänner tog över ansvaret år 2011 efter Klubb 72. Välkomna!


Barnfrågor finns permenent uppsatta längs slingan
Längs samma slinga som vi anordnar Orupstipset har vi tagit fram 12 barnfrågor som permenent sitter uppe på tipsstolparna. Svaret på en fråga sitter vid nästa fråga. Barntipsrundan är ingen tävling, utan en inspirerande barn- och familjeaktivitet för alla åldrar :-) Frågorna byts någon gång per år! Välkomna!


Skapande av "Boken om Orupsområdet"
I samarbete med ABF har föreningen under flera terminen arrangerat en studiecirkel för att ta fram uppgifter om Orupsområdet. Syftet har varit att föreningen så småningom ska kunna skapa "Boken om Orupsområdet". Vi har tagit reda på historik, biologi, geografi, liv och leverne m.m. Materialet är nu under bearbetning. Kontakta gärna sekreterare Ann-Christine, tel 0768-209 435, om Du vill bidra med information, foton och gamla artiklar osv.


Leaderprojekt ORUP LEVER
För att ta reda på hur man skulle kunna liva upp Orupsområdet på ett sätt som förskönar, inbjuder till social samvaro och lockar till såväl fysisk aktivitet som vistelse i naturen har Orupsområdets vänner genomfört en förstudie genom medel från Leader Mittskåne. Detaljerade skisser och utvecklingsbeskrivningar har tagits fram genom 900 timmar ideellt arbete samt konsulterad trädgårdsarkitekt & miljöpsykolog Tuva Sköld.

Förstudien kan du ladda ner här: >> Förstudie - Slutrapport

Varmt välkommen att kontakta oss för frågor och samverkan!