Orupstipset startar söndag den 7 mars kl 10-12. Varmt välkomna till en ny säsong!

Kära medlemmar i Orupsområdets Vänner!
Ja, sannerligen har vi ett annorlunda år bakom oss. Tack och lov kan vi se att en förändring till det bättre är på gång och till hösten hoppas vi att det mesta av tillvaron rullar på som vanligt.
Något årsmöte i vår förening blir det inte i år men redovisning av verksamhet, ekonomi och verksamhetsplan blir det naturligtvis. Detta kommer att ske digitalt eller via brev.
Våra tipsrundor startar första söndagen i mars, dvs 7/3. Försiktighetsprincipen kommer att gälla tills Folkhälsomyndigheten har blåst faran över.
Förhoppningsvis kan vi längre fram ha även andra arrangemang, t ex utställningar och loppis i och utanför kapellet.
Vill du vara medlem? I så fall är medlemsavgiften årligen 100 kr/vuxen eller 150 kr /familj (2 vuxna samt obegränsat antal barn under 18 år). Avgiften sätts in på bankgiro 618-7330. Kom ihåg att skriva namn och gärna e-post adress och postadress i samband med inbetalningen.
Med en förhoppning om att det är bra med er och att vi ses till våren!
Stefan Josefsson
Ordförande

VÄLKOMMEN TILL ORUPSOMRÅDETS VÄNNER!
Orupsområdets vänner är en allmännyttig förening som startade i mars 2010 med avsikt att skapa gemenskap och utveckling rörande Orupsområdet i Höör. Alla som är intresserade av området är välkomna att gå med för att skapa kontakter, påverka beslut gällande projekt och evenemang samt för att få information om händelser och nyheter. Kontakta oss: info@orupsomradet.se


Orupstipset
Orupstipsrundan, längs Orups asfalterade 800 metersslinga, anordnas söndagar kl 10-12 under september till november samt mars till maj. Rundan utgår från baksidan av Orups kapell. Det är en populär aktivitet med drygt 30 deltagare i olika åldrar varje söndag. Kostnaden ligger på 15kr för föreningsmedlemmar och 25kr för övriga. Antalet vinnare beror på antal deltagare. Förstapriset är en dubbeltrisslott och övriga vinner enkeltriss eller Sverigelotten. Tipsrundan har arrangerats av olika föreningar sedan många år! Orupsområdets vänner tog över ansvaret år 2011 efter Klubb 72. Välkomna!


Barnfrågor finns permenent uppsatta längs slingan
Längs samma slinga som vi anordnar Orupstipset har vi tagit fram 12 barnfrågor som permenent sitter uppe på tipsstolparna. Svaret på en fråga sitter vid nästa fråga. Barntipsrundan är ingen tävling, utan en inspirerande barn- och familjeaktivitet för alla åldrar :-) Frågorna byts någon gång per år! Välkomna!


Skapande av "Boken om Orupsområdet"
I samarbete med ABF har föreningen under flera terminen arrangerat en studiecirkel för att ta fram uppgifter om Orupsområdet. Syftet har varit att föreningen så småningom ska kunna skapa "Boken om Orupsområdet". Vi har tagit reda på historik, biologi, geografi, liv och leverne m.m. Materialet är nu under bearbetning. Kontakta gärna sekreterare Ann-Christine, tel 0768-209 435, om Du vill bidra med information, foton och gamla artiklar osv.


Leaderprojekt ORUP LEVER
För att ta reda på hur man skulle kunna liva upp Orupsområdet på ett sätt som förskönar, inbjuder till social samvaro och lockar till såväl fysisk aktivitet som vistelse i naturen har Orupsområdets vänner genomfört en förstudie genom medel från Leader Mittskåne. Detaljerade skisser och utvecklingsbeskrivningar har tagits fram genom 900 timmar ideellt arbete samt konsulterad trädgårdsarkitekt & miljöpsykolog Tuva Sköld.

Förstudien kan du ladda ner här: >> Förstudie - Slutrapport

Varmt välkommen att kontakta oss för frågor och samverkan!