Om Orupsområdets Vänner


Styrelsen: Stefan Josefson (ordförande), Kristina Dellholm (sekreterare), Rose-Marie Nilsson Erwe (kassör), Ann-Christine Dellholm, Kristin Persson, Tony Johansson, Sven Pettersson.

Om föreningen Orupsområdets vänner
Orupsområdets vänner är en allmännyttig förening som startade i mars 2010 med avsikt att skapa gemenskap och utveckling rörande Orupsområdet i Höör. Alla som är intresserade av området är välkomna att gå med för att skapa kontakter och påverka beslut gällande projekt och aktiviteter. Medlemsavgiften går till förbättringsprojekt inom Orupsområdet samt nödvändig administration. Som exempel kan nämnas att föreningen inhandlat ett bänkbord som vi med markägarens tillstånd placerat vid Orups gamla café.
Via medlemsbrev som utkommer några gånger om året får medlemmarna information om nyheter och olika händelser som berör Orupsområdet samt inbjudan till föreningens träffar. I verksamhetsberättelserna kan ni bland annat läsa om de aktiviteter som genomförts i föreningens regi sedan föreningsstart. Styrelsen arbetar ideellt och har nära dialog med Höörs kommuns Fritid- & kultursektor, Planenhet och Gatu- och parkkontor gällande utveckling av Orupsområdet.

Föreningen strävar efter att komma nära Orupsområdet genom att lära känna och lyfta fram människor så väl som djur, natur och historik. Fr.o.m. hösten 2011 har föreningen arrangerat en studiecirkel med avsikt att samla in olika typer av fakta och fina bilder som ska utgöra manus för föreningens bokidé, "Boken om Orupsområdet". Studiecirkeln arrangeras som självständiga terminen och kommer att löpa över några år.

Från och med hösten 2011 ansvarar föreningen för ORUPSTIPSET som arrangerats i området sedan drygt ett decennium av bl.a. Klubb 72 (Sveriges pensionärsförbund SPF).


Bli medlem.

Medlemskap kostar årligen 100 kronor/vuxen eller 150 kronor/familj (2 vuxna samt obegränsat antal barn under 18 år). Endast medlemmar som är över 18 år har rösträtt. Medlemsavgiften sätts in på bankgiro: 618-7330

För att vi med säkerhet ska få in dig/er i vårt medlemsregister behöver vi ett e-post meddelande eller brev med ditt/era namn och kontaktuppgifter:

Kontakt: info@orupsomradet.se

Sekreterare Kristina Dellholm mobilnummer: 079-3131099

eller:

Orupsområdets vänner, c/o Dellholm, Djurgårdsvägen 5, 243 95 Höör.